مدیریت نارسایی قلبی با کاهش برون ده قلبی

مدیریت نارسایی قلبی با کاهش برون ده قلبی

نارسایی قلبی از بیماری های در حال افزایش است که منجر به عوارض بالا و مرگ و میر می شود.

در بیماران با نارسایی قلبی درمانهای زیر در مطالعات بالینی نتایج مفیدی داشته است:

  1. مهارکننده های آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین
  2. بلاک کننده های گیرنده آنژیوتانسین
  3. گشادکننده های مستقیم عروق
  4. بلاک کننده های گیرنده بتا
  5. آنتاگونیست های آلدوسترون

اثر کارامد دو داروی جدید زیر در مطالعات اخیر به اثبات رسیده است:

  1. مهارکننده گیرنده آنزیوتانسین/ مهارکننده نئوپلیسین
  2. تنظیم کننده های گره سینوسی قلب

از داروهای دیورتیک و دیگوکسین جهت کنترل علائم در صورت نیاز استفاده می شود.

از داروهای استاتین بصورت تنها نمی توان در نارسایی قلبی استفاده کرد.

کاشت ضربان ساز های قلبی و دو قطبی باعث کاهش مرگ و میر و افزایش عملکرد در برخی از بیماران می شود.

برای بیمارانی که با سابقه نارسایی قلبی در بیمارستان بستری شده اند برنامه های مدیریتی و نظارت از راه دور می تواند میزان بستری و مرگ و میر را کاهش دهد.

 

دکتر فاطمه دهقانی فیروزآبادی
پزشک عمومی

 

منبع

تگ (ها): کاهش برون ده قلبی نارسایی قلبی

آخرین مطالب