آخـریــن مطالب «امکانات و تغییرات فنی ایران ام دی»تغییرات شهریور

تغییرات شهریور
  1. امکان جستجو در میان مشاوره‌ها برای پزشک و منشی افزوده شد.
  2. پرسشنامه وزوز گوش افزوده شد.
  3. پرسشنامه کنترل آسم افزوده شد.
  4. پرسش درمورد دامنه اختصاصی در فرایند ثبت‌نام پزشک افزوده شد.
  5. پزشک می‌تواند تگ "کامل نشده" را در صورت کامل نشدن مشاوره مشاهده کند.
  6. امکان تغییر پسورد پزشک توسط ادمین در صفحه پروفایل پزشک ایجاد شده است.
  7. چهار مورد باگ اصلاح شد.
ادامه مطلب