دیابت نوع دو در کودکان

دیابت نوع دو در کودکان

در سه دهه گذشته شیوع دیابت نوع دو در کودکان و نوجوانان در سراسر جهان افزایش یافته است. این افزایش همزمان با اپیدمی چاقی بوده است.

انجمن دیابت توصیه به انجام غربالگری برای دیابت نوع دو از سن 10 سالگی دارند و برای کودکانی که دارای اضافه وزن یا چاقی به همراه دو عامل خطرساز دیگر برای دیابت هستند توصیه به شروع غربالگری از سن بلوغ کردند.

 

معیارهای تشخیصی شامل:

  1. قند خون ناشتای مساوی یا بیشتر از 126 میلی گرم در دسی لیتر یا بیشتر
  2. سطح گلوکز خون دو ساعته بالاتر از 200 میلی گرم در لیتر در آزمایش تحمل گلوکز خوراکی
  3. سطح بالاتر از 6.5 درصد  A1C
  4. سطح گلوکز خون مساوی یا بیشتر از 200 میلی گرم در دسی لیتر به علاوه علائم پرادراری، پرنوشی یا کاهش وزن غیرقابل انتظار

 

مدیریت درمان باید شامل رویکرد چند مرحله ای باشد:

  1. مشاوره تغذیه ای و ورزشی باید در زمان تشخیص شروع شود و به صورت مداوم ادامه داشته باشد.
  2. اولین خط درمان، تجویز متفورمین همراه با تغییرات شیوه زندگی است.

 

درمان با انسولین درموارد زیر کاربرد دارد:

  1. در صورت وجود علائم کتوز یا کتواسیدوز
  2. چنانچه بیمار دچار هیپرگلایسمی شدید باشد:
  • سطح بالاتر از9 درصد A1C
  • سطح گلوکز خون بدون ناشتایی مساوی یا بالاتر از 250 میلی گرم در دسی لیتر

 

منبع

تگ (ها): دیابت دیابت نوع 2 در کودکان دیابت کودکان

آخرین مقالات