اسکولیوز ایدوپاتیک نوجوانان: پرسش ها و پاسخ های شایع

اسکولیوز ایدوپاتیک نوجوانان: پرسش ها و پاسخ های شایع

اسکولیوز ایدیوپاتیک در حدود 1 تا 3 درصد از نوجوانان دیده می شود که معنی آن انحنای بیش از 10 درجه ای رو به خارج ستون فقرات در غیاب اختلالات مادرزادی یا نوروموسکولار زمینه ای است.

اسکولیوز ایدیوپاتیک نوجوانان را می توان با آزمون خم شدن رو به جلو تشخیص داد که با استفاده از اسکولیومتر باید تایید شود.

اسکولیوز خفیف معمولاً بی علامت است ولی ممکن است زمینه ساز درد پشت شود در این حالت شواهدی از ناتوانی یا اختلال عملکردی دیده نمی شود.

در افراد با اسکولیوز شدید (انحنای رو به خارج بیش از 40 درجه) ممکن است درد فیزیکی، دفورمیتی واضح، استرس روحی و اجتماعی یا به ندرت اخلالات ریوی دیده شود.

مطالعات متعددی حداقل فایده بستن قوزبند و درمان های فیزیکی ویژه اسکولیوز را در محدود کردن پیشرفت اسکولیوز خفیف به متوسط نشان داده اند ولی اثری بر روی کیفیت زندگی افراد نداشته است.

هیچ مطالعه با کیفیت بالایی برتری اقدامات جراحی نسبت به بستن قوزبند یا پیگیری بدون اقدام بیماران را نشان نداده است از این رو اقدامات جراحی فقط باید برای موارد شدید در نظر گرفته شوند.

شواهد به نفع بهبود نتایج درمانی بیماران اندک است و شواهد کافی برای ارزیابی منافع ومضرات غربالگری اسکولیوز ایدیوپاتیک نوجوانان در سنین 10 18 سالگی وجود ندارد.

 

 

دکتر بابک قلعه باغی
فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی

 

منبع

تگ (ها): اسکولیوز کجی ستون فقرات

آخرین مطالب