ارتباط بیمار محور: مهارت های پایه

ارتباط بیمار محور: مهارت های پایه

مهارت های ارتباطی موردنیاز در مراقبت از بیماران، شامل موارد زیر است:

  1. سوالات باز بخصوص در ابتدای گفتگو
  2. قطع نکردن سخن بیماران موقع صحبت شان
  3. دقیق و متمرکز گوش دادن به سخنان بیماران
  4. شناخت دیدگاه بیمار
  5. ابراز همدردی با بیمار

درک دیدگاه بیمار مستلزم شناخت و بررسی احساسات، ایده ها، نگرانی ها و تجربه بیمار در مورد اثرات بیماری و هم چنین انتظار بیمار از پزشک می باشد.

همدلی به معنای ابراز احساس در هنگام برقراری ارتباط و همچنین درک بیمار و احترام و پشتیبانی و بررسی تجربه و احساسات بیمار می باشد.

قبل از بیان یک تشخیص جدید بیماری، باید میزان اطلاعات قبلی بیمار در مورد بیماری بررسی و تمایل بیمار جهت انتقال دقیق اطلاعات درمورد بیماری ارزیابی شود.

در هنگام بیان بیماری، پزشکان باید پاسخ احساسی بیماران را درک کنند.

تصمیم گیری مشترک پزشکان با بیماران، باعث افزایش قدرت شناخت بیماران در مورد فواید و مضررات انواع مختلف درمانها وآگاهی از اثرات عدم درمان می شود.

رویکرد آگاه ساختن بیمار چنانچه یکسره باشد منجر به خستگی بیماران می شود و بهتر از روش "پرسش، پاسخ، پرسش" استفاده شود.

برنامه های آموزشی در مورد ارتباط با بیمار می تواند مهارت های ارتباطی پزشکان را افزایش دهد.

 

دکتر فاطمه دهقانی فیروزآبادی
پزشک عمومی

 

منبع

تگ (ها): طبابت بیمار محور مهارت های ارتباط با بیماران

آخرین مطالب