خوش آمدید!
ثبت نام پزشک

شماره شخصی شما در اختیار بیماران قرار نمی گیرد.

- همکار گرامی، خوشحالیم از اینکه می‌توانیم در خدمت شما باشیم.
- لطفا برای شروع، مراحل ثبت‌نام را طی کنید. حساب شما ساعاتی پس از اتمام فرایند ثبت‌نام فعال خواهد شد.
- مراحل ثبت‌نام شامل تکمیل یک فرم کوتاه و آپلود عکس پرسنلی و همچنین تصویر کارت‌نظام پزشکی یا پروانه مطب است.