مشاوره تخصصی ژنتیک پزشکی

مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج، قبل از بارداری، بیماری‌های ارثی و مادرزادیانتخاب از میان پزشکان (به ترتیب حروف الفبا):