متفرقه

چگونه خبرهای بد را بگوییم: تلفنی یا حضوری؟

یک تیم تحقیقاتی از دانشگاه میشیگان آمریکا نشان داده که اطلاع رسانی در مورد خبرهای بد از طریق تلفن بهتر از روش های حضوری است.

در این بررسی آنها نشان داده اند که اعلام نتیجه بدخیم بودن تومورها از طریق تلفن سبب می شود که بیماران فرصت بیشتری برای هضم مشکل شان داشته و از همدردی و مشاوره اطرافیان شان بهرهمند شوند. در حالی که اعلام حضوری اینگونه خبرها سبب شوکه شدن اشخاص شده و آنها معمولا شروع به بحث می کنند.

صفحه‌ها

همین الان به رایگان مشترک مطالب «ایران MD» شوید

آدرس پست الکترونیک:


۱- از ایمیل شما استفاده تبلیغاتی نخواهد شد
۲- هر زمان که مایل باشید می توانید اشتراک ایمیلی خود را قطع کنید
Delivered by Google FeedBurner