ارایه کیت تشخیص آلودگی به ویروس زیکا در آمریکا

نخستین کیت های آزمایشگاهی برای تشخیص آلودگی با ویروس زیکا توسط سازمان پیشگیری و کنترل بیماری های آمریکا تهیه شده و هم اکنون مشغول توزیع در آزمایشگاه های این کشور است.

قرار است از این کیت ها برای انجام آزمایش روی خانم های بارداری استفاده شود که به کشورهای محل شیوع این ویروس سفر کرده اند.


healthday

تلگرام ایران ام‌دی

همین الان به رایگان مشترک مطالب «ایران MD» شوید

آدرس پست الکترونیک:


۱- از ایمیل شما استفاده تبلیغاتی نخواهد شد
۲- هر زمان که مایل باشید می توانید اشتراک ایمیلی خود را قطع کنید
Delivered by Google FeedBurner