امید به حرکت راحت تر برای افراد ضایعه نخاعی با کمک ابزار جدید

این ابزار کوچک امید تازه ای برای افراد ضایعه نخاعی به حساب می آید. پزشکان آن را درون یکی از رگ های نزدیک به مغز قرار می دهند و این دستگاه قادر به تشخیص سیگنال های الکتریکی موجود در قشر حرکتی مغز خواهد بود. جایی که مرکز کنترل حرکات بدن به حساب می آید.

سپس امکان انتقال این سیگنال ها به یک دستگاه کمک حرکتی خارجی (مانند روبات های کمکی) و یا ویلچرهای مخصوص وجود خواهد داشت. در واقع کافی است کاربر این وسیله به راه رفتن فکر کند تا عملیات حرکت توسط دستگاه کمکی انجام شود.

محققان سازنده این دستگاه می گویند که استفاده کنندگان از این ابزار به سرعت کار با آن را فرا میگیرند و برای آنها مانند رانندگی با اتومبیل یا نواختن پیانو خواهد بود.

این نخستین ابزاری محسوب می شود که بدون نیاز به جراحی باز و نصب گیرنده روی خود مغز قادر به دریافت و انتقال سیگنال های حرکتی قشر مغز است.
آزمایش های این وسیله روی انسان از سال آینده میلادی در استرالیا آغاز خواهد شد.


sciencedaily

تلگرام ایران ام‌دی

همین الان به رایگان مشترک مطالب «ایران MD» شوید

آدرس پست الکترونیک:


۱- از ایمیل شما استفاده تبلیغاتی نخواهد شد
۲- هر زمان که مایل باشید می توانید اشتراک ایمیلی خود را قطع کنید
Delivered by Google FeedBurner