کدام یک انسان را بیشتر دوست دارند، سگ ها یا گربه ها؟

کسی در این مورد شک ندارد که سگ ها بیشتر از گربه ها صاحب شان را دوست دارند. اما حالا یک محقق این موضوع را از نظر علمی نیز اثبات کرده است. آنها برای اینکار سراغ اندازه گیری میزان هورمون اکسی‌توسین در بدن این دو حیوان رفته اند. این هورمون به عنوان هورمون عشق و محبت شناخته می شود.

آنها میزان این هورمون را در وضعیت طبیعی این حیوانات اندازه گیری کردند و سپس مقدار آن پس از ده دقیقه بازی سگ و گربه ها با صاحب شان اندازه گیری شد. آنها نشان دادند که میزان هورمون اکسی‌توسین در بدن سگ ها ۵۷.۲ درصد افزایش یافته بود و این افزایش در بدن گربه ها تنها ۱۲ درصد بود.

بد نیست برای مقایسه بدانید که وقتی انسان فرد مورد علاقه اش را می بینید، این هورمون در بدنش بین ۴۰ تا ۶۰ درصد افزایش پیدا می کند.

تلگرام ایران ام‌دی

همین الان به رایگان مشترک مطالب «ایران MD» شوید

آدرس پست الکترونیک:


۱- از ایمیل شما استفاده تبلیغاتی نخواهد شد
۲- هر زمان که مایل باشید می توانید اشتراک ایمیلی خود را قطع کنید
Delivered by Google FeedBurner