خطر دود سیگار برای سینوزیت و دیگر بیماری های تنفسی

مصرف دخانیات به خاطر آسیب به مژک های درون سیستم تنفسی و سینوس ها سبب بدتر شدن بیماری سینوزیت می شود. مژک های داخل سیستم تنفسی مانند جاروهای کوچکی هستند که مواد زائد را به بیرون میرانند.

فلج شدن این مژک های کوچک به خاطر مصرف دخانیات یا دیگر عوامل التهاب زا (مانند مواد شیمایی، دود خودروها، رنگ ها، حشره کش ها و برخی عطرها) سبب رشد باکتری ها در سیستم تنفسی شده و به بیماری های عفونی و بدتر شدن علایم منجر خواهد شد.

تلگرام ایران ام‌دی

همین الان به رایگان مشترک مطالب «ایران MD» شوید

آدرس پست الکترونیک:


۱- از ایمیل شما استفاده تبلیغاتی نخواهد شد
۲- هر زمان که مایل باشید می توانید اشتراک ایمیلی خود را قطع کنید
Delivered by Google FeedBurner