تعیین نیاز به تجویز آنتی بیوتیک با تست خون سریع

برای بیمار آنتی بیوتیک تجویز کنیم یا نه؟ محققان دانشگاه دوک کشف کرده اند که ژن ها هنگام مواجهه با ویروس یا باکتری واکنش متفاوتی از خود بروز می دهند. آنها می گویند بر اساس همین واکنش، می توان هنگام بروز عفونت های تنفسی از یک آزمایش خون ساده کمک گرفت تا متوجه شویم عامل بیماریزا ویروسی است یا باکتریایی. نتایج این تست در کمتر از یک ساعت آماده می شود و در اختیار پزشک قرار می گیرد.

این آزمایش خون نشان می دهد که بدن در حال مبارزه با ویروس هاست یا باکتری ها. مطالعه انجام شده، دقت ۸۷ درصدی را نشان داده است.

عفونت های تنفسی یکی از دلایل اصلی مراجعه به پزشک محسوب می شوند و برای بیشتر از دو سوم مراجعه کنندگان آنتی بیوتیک تجویز می گردد. در حالی که علت بروز اغلب آنها ویروسی است.

تلگرام ایران ام‌دی

همین الان به رایگان مشترک مطالب «ایران MD» شوید

آدرس پست الکترونیک:


۱- از ایمیل شما استفاده تبلیغاتی نخواهد شد
۲- هر زمان که مایل باشید می توانید اشتراک ایمیلی خود را قطع کنید
Delivered by Google FeedBurner