افرادی که در خواب راه می روند درد را حس نمی کنند

یک تحقیق جدید نشان داده برخی افرادی که در خواب راه می روند، در صورت بروز حادثه و زخمی شدن درد را حس نمی کنند. مشاهده شده که برخی از این افراد، با وجود صدمات جدی درد را تا زمان بیدار شدن از خواب حس نمی کنند. برای مثال افرادی که از پنجره ساختمان بیرون پریده و دچار شکستگی های جدی شده بودند تا هنگام بیدار شدن درد نداشتند.


healthday

تلگرام ایران ام‌دی

همین الان به رایگان مشترک مطالب «ایران MD» شوید

آدرس پست الکترونیک:


۱- از ایمیل شما استفاده تبلیغاتی نخواهد شد
۲- هر زمان که مایل باشید می توانید اشتراک ایمیلی خود را قطع کنید
Delivered by Google FeedBurner