تاثیرگذاری همسر فوت شده روی کیفیت زندگی بازمانده

افرادی که برایمان مهم هستند، حتی بعد از مرگ شان نیز روی ما تاثیر می گذارند.

گروهی از روانپزشکان نشان داده اند که خصوصیات همسر حتی بعد از مرگ نیز به همراه فرد بازمانده باقی می ماند و روی وی تاثیر می گذارد. آنها نشان داده اند که این تاثیر گذاری به اندازه ای قوی است که با میزان تاثیر گذاری زوج های زنده روی یکدیگر برابری می کند.


sciencedaily

تلگرام ایران ام‌دی

همین الان به رایگان مشترک مطالب «ایران MD» شوید

آدرس پست الکترونیک:


۱- از ایمیل شما استفاده تبلیغاتی نخواهد شد
۲- هر زمان که مایل باشید می توانید اشتراک ایمیلی خود را قطع کنید
Delivered by Google FeedBurner