تفاوت در مغز افراد ریسک پذیر

محققان نشان داده اند که ارتباط میان دو بخش از مغز افراد ریسک پذیر نسبت به افراد محتاط ضعیف تر است.


healthday

تلگرام ایران ام‌دی

همین الان به رایگان مشترک مطالب «ایران MD» شوید

آدرس پست الکترونیک:


۱- از ایمیل شما استفاده تبلیغاتی نخواهد شد
۲- هر زمان که مایل باشید می توانید اشتراک ایمیلی خود را قطع کنید
Delivered by Google FeedBurner